MAGDA MARZEC-PROKSA KANCELARIA ADWOKACKA

MAGDA MARZEC-PROKSA

KANCELARIA ADWOKACKA
tel. 728 859 825
adwokat@marzec-proksa.pl

Obowiązek Informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Adwokat Magda Marzec-Proksa prowadzącą działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Magda Marzec-Proksa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-709 przy ul. Niedurnego 34, NIP 9542730308, (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem adwokat@marzec-proksa.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:
Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora; Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną; Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym; Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: Kancelaria Adwokacka Magda Marzec-Proksa, ul. Niedurnego 34, 41-709 Ruda Śląska, adwokat@marzec-proksa.pl

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KANCELARIA ADWOKACKA

Logo

Magda Marzec-Proksa

ADWOKAT

Logo Kancelaria Adwokacka Magda Marzec-Proksa
gwarantuje kompleksową obsługę prawną osób
fizycznych, przedsiębiorców oraz
instytucji publicznych i samorządowych.

WIĘCEJ

MASZ PYTANIA

Logo
Skontaktuj się z Nami.
Postaramy się znaleźć najlepsze
rozwiązanie w twojej sytuacji
Znamy prawo i umiemy je stosować.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Polityka Prywatności

Logo

JAK NAS ZNALEŹĆ

Logo
41-709 Ruda śląska ul. Niedurnego 34 (II piętro) tel.:728 859 825 adwokat@marzec-proksa.pl
Kancelaria zapewnia swoim klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług, oraz życzliwą atmosferę.